Orchestre de l'Academie Beethoven de Cracovie

BEETHOVEN ACADEMY ORCHESTRA

“(...) The first bars already made it clear that the Beethoven Academy Orchestra, established in 2003 in Krakow, is composed of the most talented young musicians in Poland.”

Annika Senger, Online Musik Magazin

The Beethoven Academy Orchestra is one of Poland’s leading symphony orchestras of the younger generation. It is made up of the most outstanding graduates of European higher musical education institutions, including the Academy of Music in Krakow, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, Hochschule für Musik in Karlsruhe, Royal Music Conservatoire in Brussels, Conservatoire International de Musique in Paris, and Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz. The ensemble started its activity in 2003, following the success at the 53rd Festival Junger Künstler Bayreuth.

In 2005, on the initiative of Elżbieta Penderecka, the orchestra debuted at the 9th Ludwig van Beethoven Easter Festival in Warsaw, which resulted in excellent reviews and invitations to prestigious festivals at home and abroad.

The orchestra has seventeen albums to its credit, recorded for such labels as DUX Poland, Centaur Records USA, Le Foxx Music and Universal Music. It has also signed a contract with the reputable record company EMI London KPM. When reaching for entertainment and film music classics, the ensemble is as successful as with classical scores. It has recorded soundtracks for such giants as Warner Bros and Monolith, collaborated with Hans Zimmer, Elliot Goldenthal, Michał Lorenc and Jan A. P. Kaczmarek, and recorded the platinum-winning album ‘Siedem Pieśni Marii’ (Universal Music), which has become extremely popular and sold in 300’000 copies.
In March 2018, Universal Music released the album „Waves of My Life” with the music of the Emirati artist Ihab Darwish. Premiere of this project with the participation of the Beethoven Academy Orchestra and the composer himself took place at the famous Abu Dhabi Music Festival.

Since its inception, the orchestra has been under the artistic and organisational care of Marcin Klejdysz. Since November 2013, by invitation of the BAO artists, the post of the orchestra’s principal conductor has been held by the eminent, internationally acclaimed Polish conductor Jacek Kaspszyk.

The orchestra has worked with some of the greatest authorities of the art of conducting, composers and soloists, including Krzysztof Penderecki, Gabriel Chmura, Michał Dworzyński, Wolfgang Seeliger, Andreas Spering, Łukasz Borowicz, Cristiano Vasquez, Michał Klauza, Piotr Sułkowski, Paweł Przytocki, Steven Isserlis, Kaja Danczowska, Krzysztof Jabłoński, Aleksandra Kurzak, Łukasz Długosz, Gautier Capuçon, Małgorzata Walewska, Aleksander Kobrin, Kolja Blacher, Wibi Soerjadi, Thomas Quasthoff, Konstantin Scherbakov, Ingolf Wunder, Christian Lindberg, Oystein Baadsvik, Kevin Kenner, Bartosz Koziak, So-Ock Kim, Edita Gruberova, Iwona Sobotka, Rafał Bartmiński, as well as with the winners and participants of the 17th International Fryderyk Chopin Piano Competition in Warsaw: Charles Richard-Hamelin, Szymon Nehring, Dmitry Shishkin and Krzysztof Książek. These names by all means testimony to the ensemble’s top class.

The BAO has been a regular guest in prestigious concert halls in Europe and overseas such as Alte Oper Frankfurt, Musikverein in Vienna, Great Hall of People in Beijing, Xinhai Concert Hall, Sanat Concert Hall in Istanbul or Konzerthaus in Berlin. The orchestra appears regularly at the Ludwig van Beethoven Easter Festival, the Polish Music Festival in Moscow, the Last Night of the Proms in Krakow, International Music Festival „Chopin and his Europe”, and the Film Music Festival in Krakow, where in 2014, it had the honour to perform during the 100th anniversary international gala of the American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP). In May 2017, the Beethoven Academy Orchestra has appeared again during the Film Music Festival in Krakow, this time featuring the jubilee gala celebrating the 10th anniversary of the event.

The BAO has regularly performed with the Darmstadt Concert Choir, and since 2011, it has been a resident orchestra in Darmstadt. The ensemble puts also great emphasis on the education of the youngest music lovers. Thanks to the support of the Polish Ministry of Culture and National Heritage, the Polish Institute of Film Art, and local governments, it has organized several dozen educational concerts under such cycles as: Bolek and Lolek in Concert, Children’s Melodies, Birds’ Gossip or A Story about Music. At the invitation of the Krakow Festival, the orchestra also inaugurated the opening of Tauron Arena with the ‘Pixar in Concert’ event for 16,000 young spectators.

 

ORKIESTRA AKADEMII BEETHOVENOWSKIEJ
„... Już po pierwszych taktach słychać, że założona w 2003 roku Orkiestra Akademii Beethovenowskiej z Krakowa składa się z najbardziej uzdolnionych młodych talentów muzycznych w Polsce.”

Annika Senger/ Online Musik Magazine

Jeden z czołowych polskich zespołów symfonicznych młodego pokolenia. Tworzą go najwybitniejsi studenci i absolwenci europejskich wyższych szkół muzycznych, m.in. Akademii Muzycznej w Krakowie, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie, Hochschule für Musik w Karlsruhe, Royal Music Conservatoire w Brukseli, Conservatoire International de Musique w Paryżu i Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu. Zespół rozpoczął działalność w 2003 roku, tuż po sukcesach na 53 festiwalu Jünger Künstler Bayreuth.
W 2005 roku, za sprawą Elżbiety Pendereckiej, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej zadebiutowała podczas IX Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie, gromadząc wyśmienite recenzje oraz otrzymując wiele zaproszeń do udziału w prestiżowych festiwalach w kraju i za granicą.

Orkiestra nagrała dotychczas dwadzieścia płyt, między innymi dla wytwórni DUX Poland, Centaur Reccords USA, Le Foxx Music oraz Universal Music. Podpisała również kontrakt z renomowaną oficyną wydawniczą EMI London KPM. Z równie wielkim sukcesem jak po partytury muzyki klasycznej, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej sięga po przeboje muzyki rozrywkowej czy filmowej. Na koncie ma nagrania ścieżek dźwiękowych dla takich gigantów jak Warner Bros czy Monolith, współpracę z kompozytorami Hansem Zimmerem, Elliotem Goldenthalem, Michałem Lorencem i Janem A. P. Kaczmarkiem, a także rejestrację niezwykle popularnego albumu „Siedem Pieśni Marii” (Universal Music Polska), który w błyskawicznym tempie zyskał status platynowej płyty, sprzedając się w nakładzie przekraczającym 300 tysięcy egzemplarzy.

W marcu 2018 r. nakładem wytwórni Universal ukazał się album „Waves of My Life” z muzyką emirackiego twórcy Ihaba Darwisha. Koncertowa premiera z udziałem Orkiestry Akademii Beethovenowskiej i samego kompozytora miała miejsce na słynnym Abu Dhabi Music Festival.

Artystyczną i organizacyjną pieczę nad zespołem pełni od samego początku Marcin Klejdysz. Od listopada 2013 roku, na zaproszenie artystów Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, funkcję pierwszego dyrygenta sprawuje maestro Jacek Kaspszyk.

Wysoką klasę orkiestry potwierdza również współpraca z największymi autorytetami sztuki dyrygenckiej, kompozytorami i solistami, wśród których znaleźli się Krzysztof Penderecki, Gabriel Chmura, Michał Dworzyński, Wolfgang Seeliger, Andreas Spering, Łukasz Borowicz, Cristiano Vasquez, Michał Klauza, Piotr Sułkowski, Paweł Przytocki, Steven Isserlis, Kaja Danczowska, Krzysztof Jabłoński, Aleksandra Kurzak, Łukasz Długosz, Gautier Capuçon, Małgorzata Walewska, Aleksander Kobrin, Kolja Blacher, Wibi Soerjadi, Thomas Quasthoff, Konstantin Scherbakov, Ingolf Wunder, Christian Lindberg, Oystein Baadsvik, Kevin Kenner, Bartosz Koziak, So-Ock Kim, Edita Gruberova, Iwona Sobotka, Rafał Bartmiński, a także triumfatorzy i uczestnicy XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie: Charles Richard-Hamelin, Szymon Nehring, Dmitry Shishkin, Krzysztof Książek.
Zespół gościł na słynnych scenach koncertowych Europy i świata, w tym Alte Oper Frankfurt, wiedeńskiej Musikverein, Great Hall of People w Pekinie, Xinhai Concert Hall, Sanat Concert Hall w Stambule, Emirates Palace w Abu Dhabi czy Konzerthaus w Berlinie.

Regularnie występuje na Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena Warszawie, Festiwalu Muzyki Polskiej w Moskwie, Last Night of the Proms in Cracow, Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Chopin i jego Europa w Warszawie, a także Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, podczas którego w 2014 roku miał zaszczyt uświetnić spektakularną Międzynarodową Galę 100-lecia Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów, Autorów i Wydawców (ASCAP).
Orkiestra daje cykliczne koncerty z Chórem Koncertowym Darmstadt, gdzie od 2011 roku pełni rolę zespołu rezydującego. Przykłada także ogromną wagę do edukacji najmłodszych melomanów. Przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz lokalnych samorządów zrealizowała kilkadziesiąt koncertów w cyklach: Bolek i Lolek symfonicznie, Bajkowe melodie, Ptasie plotki czyli rzecz o muzyce. Na zaproszenie Krakowskiego Biura Festiwalowego orkiestra zainaugurowała otwarcie hali Tauron Areny dla 16 tysięcy najmłodszych widzów w produkcji Pixar in concert. Od 2010 roku realizuje również autorski cykl koncertowy „Jeszcze polska muzyka...” promujący zapomniane skarby muzyki polskiej.